Chaarbaan能量棒包装设计

Chaarbaan能量棒包装使用著名人物的图像,唤起一种怀旧感。这款包装的强大在于能够通过Instagram AR滤镜功能扫描包装上的QR码,可以轻松地共享自己的照片。

Chaarbaan能量棒包装设计

Chaarbaan能量棒包装设计

Chaarbaan能量棒包装设计

Chaarbaan能量棒包装设计

Chaarbaan能量棒包装设计

Chaarbaan能量棒包装设计

Chaarbaan能量棒包装设计

Chaarbaan能量棒包装设计

随机推荐